Formularze do pobrania

1. Schematy postępowania wraz z formularzami:

2.Formularze do pobrania

1)     Przyłączanie nieruchomości do sieci wodociągowej* i kanalizacyjnej*:

  1. 2)     Zawarcie umowy na dostarczanie wody* i odprowadzanie ścieków*:
  1. 3)     Woda bezpowrotnie zużyta:
  1. 4)     Pozostałe:

3. Podstawowe akty prawne:

 

Dodanie informacji
Data 
20/06/2012 12:03
Wytworzenie informacji
Osoba 
Rafał Baranowski
Data 
20/06/2012
Ostatnia aktualizacja
Osoba 
Marcin Kucharski
Data 
12/01/2021 13:42