Majątek spółki

Majątek Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.:

Przedsiębiorstwo działa jako Spółka Akcyjna.
Właścicielem 100% akcji Spółki jest gmina Legnica.
Kapitał zakładowy (wpłacony) - 75 495 300,- zł.
Infrastrukturę przedsiębiorstwa stanowi:

  • Zakład Produkcji Wody przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy,
  • Oczyszczalnia ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy,
  • Sieć wodociągowa o długości 315 km,
  • Sieć kanalizacji o długości 269 km.

 

Dochody i straty

 

 

Dodanie informacji
Data 
20/06/2012 12:31
Wytworzenie informacji
Osoba 
Rafał Baranowski
Data 
20/06/2012
Ostatnia aktualizacja
Osoba 
Marcin Kucharski
Data 
21/02/2019 10:50