Organy spółki

Organami Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. są:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd


1. Walne zgromadzenie stanowi Prezydent Miasta Legnicy.

2. Rada Nadzorcza w składzie:

  • Jadwiga Zienkiewicz - Przewodnicząca,
  • Jerzy Chmielecki - Z-ca Przewodniczącej,
  • Władysława Rudewicz - Sekretarz,
  • Bernard Kustosz - Członek,
  • Stanisław Jasak - Członek,
  • Sylwester Kamosz - Członek.

3. Zarząd (jednoosobowy) w osobie:

  • Zbigniew Mróz - Prezes Zarządu.

 

Dodanie informacji
Data 
20/06/2012 12:04
Wytworzenie informacji
Osoba 
Rafał Baranowski
Data 
20/06/2012
Ostatnia aktualizacja
Osoba 
Marcin Kucharski
Data 
02/06/2017 14:25