Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.:

 • produkcja i sprzedaż wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców,
 • eksploatacja sieci wodociągowych, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,
 • usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, eksploatacja sieci kanalizacyjnych,
 • wykonywanie usług w zakresie:
  - technologii wody i ścieków,
  - instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - analiz wody i ścieków,
  - wykonawstwa robót inżynieryjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji.
Dodanie informacji
Data 
20/06/2012 12:33
Wytworzenie informacji
Osoba 
Rafał Baranowski
Data 
20/06/2012
Ostatnia aktualizacja
Osoba 
Marcin Kucharski
Data 
12/12/2016 14:28