Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek.

 

Dodanie informacji
Data 
07/03/2017 12:45
Wytworzenie informacji
Osoba 
Rafał Baranowski
Data 
07/03/2017
Ostatnia aktualizacja
Osoba 
Marcin Kucharski
Data 
07/11/2017 08:36