Zasady prowadzenia działalności

Zasady prowadzenia działalności przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.:

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z 15 września 2000r. (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki, oraz ustaw:

  • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.2028),
  • o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2181),
  • o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 712).
  • Podstawą działania Spółki jest również:

    - decyzja Zarządu Miasta Legnicy z dnia 10 lipca 2002r. o udzieleniu Legnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

    - Uchwała Nr X/130/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 3.07.2019r., poz. 4154).
Dodanie informacji
Data 
17/07/2012 13:20
Wytworzenie informacji
Osoba 
Rafał Baranowski
Data 
17/07/2012
Ostatnia aktualizacja
Osoba 
Marcin Kucharski
Data 
23/06/2014 11:22