Marcin Kucharski

Sprzedaż nieruchomości

Termin 
2019-09-12 00:00:00

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej

Jakość wody - I półrocze 2019r.

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY
 

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ściekow na lata 2019 - 2020

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 15.05.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.32.2018.JW w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3 lat.

Jakość wody - II półrocze 2018r.

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY
 

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Data 
01/29/2019 - 12:43

Jakość wody - I półrocze 2018r.

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY
 

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Data 
07/11/2018 - 11:00

RODO

Wprowadzamy RODO

Data 
05/28/2018 - 10:26

PR/220/40-1.04/04/18

Termin 
2018-05-22 00:00:00

Budowa sieci wodociągowej  w ul. Murarskiej w Legnicy.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Termin 
2018-05-10 00:00:00

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji publicznej na sprzedaż nieruchomości

PR/PJ/220/05-N/01/18

Termin 
2018-02-16 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych samochodów typu  kombi-furgon (2szt.) dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Jakość wody II półrocze 2017

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY
 

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Data 
01/02/2018 - 09:54

Strony

Subscribe to RSS - Marcin Kucharski