Marcin Kucharski

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018 - 2019

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 15.05.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.32.2018.JW w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3 lat.

Data 
05/23/2018 - 07:16

Sprzedaż materiałów

Termin 
2017-12-31 00:00:00

LPWiK S.A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży n/w materiały:

Dochody i straty

W roku 2016 LPWiK S.A. osiągneło zysk netto w kwocie 275 296,09 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 31.05.2017r. zysk został przeznaczony na:

- zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 75.296,09 zł,

- kapitał zapasowy: 200.000,00 zł.

 

 

 

Data 
10/20/2017 - 11:57

Rejestr zbioru danych osobowych

Rejestr zbioru danych osobowych, prowadzony w formie papierowej, jest dostępny u Administratora Bezpieczeństwa Informacji LPWiK S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 1, pok. nr 11, I piętro.

 

 

 

Osoba 
Data 
10/17/2017 - 11:22

Rejestry, archiwa

W LPWiK S.A. prowadzone są następujące rejestry:

 

1. Rejestr kancelaryjny Spółki (poczty wchodzącej i wychodzącej),

2. Rejestr uchwał Zarządu Spółki,

3. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej,

3. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń i poleceń służbowych),

4. Rejestr zawieranych umów przez LPWiK S.A.,

5. Rejestr spraw sądowych,

6. Rejestr reklamacji i skarg,

7. Rejestr druków ścisłego zarachowania,

8. Rejestr pieczęci,

Data 
10/17/2017 - 11:07

PR/220/53-N/06/17

Termin 
2017-08-18 00:00:00

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinków sieci wodociągowej w ul. Dąbrówki w Legnicy

PR/MD/220/ZPW-3/07/17

Termin 
2017-08-16 00:00:00

Wykonanie dywaników asfaltowych na części drogi „A” na ujęciu infiltracyjnym w LPWiK S.A.

PR/PJ/220/39-208/05/17

Termin 
2017-06-14 00:00:00

PT przebudowy budynku socjalnego i laboratoryjnego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Strony

Subscribe to RSS - Marcin Kucharski