Marcin Kucharski

Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej LPWiK S.A. został stworzony, aby ułatwić Państwu dostęp do informacji na temat Spółki.
Wszelkie informacje wymienione w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2001, Nr 112. poz. 1198), zamieszczone są w MENU GŁÓWNYM biuletynu.

Data 
11/28/2016 - 13:30

Dostawa wody i odbiór ścieków - rok 2016

Taryfa opłat za wodę i ścieki:

TARYFA na terenie Gminy Legnica na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

1. Ceny

Taryfowa grupa odbiorców WYSZCZEGÓLNIENIE cena netto
za 1m3 w zł

cena brutto (VAT-8%) 
za 1m3 w zł

Osoba 
Data 
01/05/2016 - 10:45

Strony

Subscribe to RSS - Marcin Kucharski