Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Termin 
06/05/2020

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 18/8 – obręb Przybków w Legnicy, ul. Nowodworska, pow. 6.2380 ha, nr KW LE1L/00100691/7, nieruchomość stanowi przedmiot prawa użytkowania wieczystego LPWiK S.A. do dn. 05.12.2089r.

Informacje o wynikach 

Etap I

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że do II etapu przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 18/8 – obręb Przybków w Legnicy, została zakwalifikowana oferta złożona przez: Grzegorz Chajec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHPiU Grzegorz Chajec. Nie stwierdzono ofert podlegających odrzuceniu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu – do dnia 15.05.2020r.

Etap II

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 18/8 – obręb Przybków w Legnicy jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: Grzegorz Chajec, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHPiU Grzegorz Chajec

 

Dodanie informacji
Data 
21/04/2020 07:59
Wytworzenie informacji
Data 
20/04/2020
Ostatnia aktualizacja
Data 
25/05/2020 12:44