Marcin Kucharski

Jakość wody - I półrocze 2020r.

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY
 

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ściekow na lata 2020 - 2021

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 15.05.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.32.2018.JW w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3 lat.

Data 
05/15/2020 - 13:06

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Termin 
2020-05-06 00:00:00

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 18/8 – obręb Przybków w Legnicy, ul. Nowodworska, pow. 6.2380 ha, nr KW LE1L/00100691/7, nieruchomość stanowi przedmiot prawa użytkowania wieczystego LPWiK S.A. do dn. 05.12.2089r.

PR/281/05-E/01/20

Termin 
2020-02-13 00:00:00

Zakup i dostarczenie środków czystości w celu utrzymania czystości obiektów LPWiK S.A. i środków ochrony indywidualnej pracowników w 2020r.

HZ/220/ES/05/2019

Termin 
2020-01-23 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych PE-PVC wykorzystywanych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na lata 2020 - 2021

HZ/220/ESW/04/2019

Termin 
2020-01-23 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowej armatury wodno - kanalizacyjnej na lata 2020 - 2021

Jakość wody - II półrocze 2019r.

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY
 

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Data 
01/09/2020 - 13:22

Sprzedaż nieruchomości

Termin 
2019-11-13 00:00:00

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

HZ/221/ESW/03/19

Termin 
2019-10-14 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowej armatury wodno-kanalizacyjnej na remont zbiornika

ER/DM/220/18-N/08/19

Termin 
2019-10-10 00:00:00

Wykonanie i montaż przykryć zbiornika wody (4 szt.) dla LPWiK SA w Legnicy ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica.

Uwaga:

Dodano sprostowanie.

Strony

Subscribe to RSS - Marcin Kucharski